(1)
Igrutinović, D. Да је само воде: симболизам воде у Пустој Земљи. КИ 2022, 54, 225–246.