(1)
Stevanović, K. Исидора Секулић: бој с контрастима. КИ 2022, 54, 159–179.