(1)
Vukobratović, J. O Partizanskim Pjesmama Kao Folklornoj Glazbi U Okviru Hrvаtske Etnomuzikologije I Oko Nje. КИ 2022, 54, 89–104.