(1)
Radenković, L. Називи обичаја убијања стараца код Словена. КИ 2022, 54, 25–40.