(1)
Specified, N. A. Читање у доба дигиталне револуције. КИ 2021, 51, 353–354.