(1)
Specified, N. A. Језик и књижевност у контекстима. КИ 2021, 51, 349–351.