(1)
Gromović, M. Пресек стања у српској књижевности. КИ 2021, 51, 339–345.