(1)
Trocha, B. Савремене компјутерске игре и њихове књижевне конотације. КИ 2020, 51, 205-221.