(1)
Ljubinković, N. Антологијски избор српских народних приповедака Веселина Чајкановића. КИ 2022, 54, 13–24.