(1)
Stevanović, L. Магијски смеј Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима. КИ 2022, 54, 41–66.