(1)
Đergović Joksimović, Z. О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији. КИ 2021, 53, 411–414.