(1)
Tealip, A.; Alwakeel, S. Испољавање суфизма у савременој арапској књижевности. КИ 2021, 53, 103–126.