(1)
Maksimović, G. Поруке и значења Миљковићевих Сабраних дела. КИ 2021, 52, 11-26.