[1]
Mitrović, N. 2020. Нанси и Бланшо: „разделовљена заједница“ и „заједница која се не може признати“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 321–325. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.15.