[1]
Specified, N.A. 2024. Издања Института за књижевност и уметност у 2023. години. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 55, 181 (Март 2024), 333–344.