[1]
Koprivica Lelićanin, M. и Jovanović, S. 2023. Метамодернизам: прилог Вермеленовом и Ван Дер Акеровом тумачењу појма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 55, 179 (Окт. 2023), 143–164. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2023.55.179.8.