[1]
Nikolić, N. 2023. У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 178 (Март 2023), 333–340. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.16.