[1]
Đoković, G. 2023. Библиометријска анализа домаћих научних часописа из језика и књижевности у цитатним базама података WоS и Scopus. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 178 (Март 2023), 297–324. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.14.