[1]
Lalatović, J. 2023. Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968−1974. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 178 (Март 2023), 183–204. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.9.