[1]
Bukumira, J. 2023. Од текста до дела: надреалистички есеј. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 178 (Март 2023), 165–181. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.8.