[1]
Bajčeta, V. 2023. О користи и штети књижевне историје за живот: теорија књижевноисториографског дискурса у науци о књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 178 (Март 2023), 117–142. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.6.