[1]
Ristov Đogo, D. 2023. Евхаристија и(ли) претхришћанска прошлост. Једна богословска реевалуација Чајкановићевих истраживања о слави. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 178 (Март 2023), 27–43. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.178.2.