[1]
Živković, M. 2020. О езотерији у Средњој, Источној (и Јужној) Европи. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 447-449. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.26.