[1]
Gromović, M. 2020. Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 441-446. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.25.