[1]
Kozić, A. 2023. Емотивна магија наратива. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 177 (Феб. 2023), 429–433. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.21.