[1]
Milovanović, K. 2023. Опис Свете земље Гаврила Тадића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 177 (Јан. 2023), 249–269. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.10.