[1]
Svirčev, Žarka 2023. Феминистичке студије периодике и авангарда. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 177 (Јан. 2023), 145–166. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.6.