[1]
Aleksić, J. 2023. Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 177 (Јан. 2023), 33–60. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.2.