[1]
Specified, N.A. 2022. Мит, традиција и симбол у лирици Милоша Црњанског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 176 (Дец. 2022), 415–416.