[1]
Vukobratović, J. 2022. O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvаtske etnomuzikologije i oko nje. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 176 (Дец. 2022), 89–104. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.5.