[1]
Radenković, L. 2022. Називи обичаја убијања стараца код Словена. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 176 (Дец. 2022), 25–40. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.2.