[1]
Specified, N.A. 2021. Читање у доба дигиталне револуције. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 167 (Јули 2021), 353–354.