[1]
Specified, N.A. 2021. Језик и књижевност у контекстима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 167 (Јули 2021), 349–351.