[1]
Gromović, M. 2021. Пресек стања у српској књижевности. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 167 (Јули 2021), 339–345. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.167.21.