[1]
Bjelanović, N. 2021. Милишићева поезија за дјецу: збирке "Тумарало", "Настрана врана" и "Муфица". Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 167 (Јули 2021), 177–193. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.167.10.