[1]
Veselinović, S. 2021. Поетика и ревизија: "Волеле су ме две сестре, скупа" (1970) и "Волиле су ме двије сестре, скупа" (1989) Милана Милишића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 167 (Јули 2021), 161–176. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.167.9.