[1]
Specified, N.A. 2022. Рецензенти „Књижевне историје“ за 2021. годину (бр. 173–175). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 455–458.