[1]
Trocha, B. 2020. Савремене компјутерске игре и њихове књижевне конотације. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 205-221. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.11.