[1]
Milosavljević Milić, S. 2022. Интертекстуални дијалог са Томасом Маном. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 435–439. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.22.