Živković, Miloš. О реликвијарној и култној пракси српског средњег века. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 170 (Октобар 30, 2020): 337–339. приступљено Јануар 16, 2021. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/60.