Albin Širca, Alen. Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 170 (Октобар 27, 2020): 53-76. приступљено Јануар 21, 2021. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/kis-2020-52-170-3.