Golijanin, Vedran. Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 178 (Март 28, 2023): 9–25. приступљено Септембар 26, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/389.