Zlatković, Branko. Уводна белешка. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 9–11. приступљено Септембар 26, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/352.