Specified, No Author. Питања књижевности у доба транс- и пост-хуманизма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 176 (Децембар 25, 2022): 417–418. приступљено Мај 28, 2024. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/351.