Simić, Zorana. Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 175 (Март 31, 2022): 131–162. приступљено Децембар 6, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/253.