Đorđević, Dragana. Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 174 (Јануар 26, 2022): 145–159. приступљено Март 1, 2024. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/221.