Specified, No Author. Издавачка дјелатност центра за српске студије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 20, 2021): 431. приступљено Децембар 2, 2022. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/190.