Specified, No Author. Издавачка дјелатност Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 20, 2021): 429-430. приступљено Март 25, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/189.