Grušanović, Zlatko. Херој као књижевни и друштвени конструкт. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 20, 2021): 373–392. приступљено Фебруар 7, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/183.