Mančić, Aleksandra, и Marko Teodorski. Транскултурне перспективе (уводник). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 17, 2021): 145–154. приступљено Децембар 1, 2023. http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/171.